WebinaryW drugiej edycji dofinansowania zakupów cyberbezpieczeństwa, wszystkie szpitale wciąż mogą wykorzystać przyznane im w 2023 roku środki zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa NFZ.

Na podstawie informacji zawartych w zarządzeniu finansowaniem mogą zostać objęte następujące czynności:

  • zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;

  • zakup lub rozwój systemów Firewall;

  • zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;

  • zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.

Każdy szpital ma szansę poszerzyć zakres swojego bezpieczeństwa i skorzystać z dofinansowania. Środki te w pierwszej kolejności muszą być wykorzystane na zakup minimalnego zestawu rozwiązań cyberbezpieczeństwa wymienionych w rozporządzeniu.

W momencie, gdy szpital jest już w posiadaniu wskazanych rozwiązań, w drugiej kolejności może wykorzystać dofinansowanie na zakup innych, niewymienionych w rozporządzeniu systemów bezpieczeństwa.

Zapraszamy do rejestracji i poznania rozwiązań, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w każdej jednostce medycznej!

Webinary

Dla kogo jest ten webinar:

  • dla Dyrektorów placówek medycznych,
  • dla Dyrektorów i Kierowników działów IT,
  • dla osób zarządzających dostępem do sieci dla użytkowników.

Ten webinar nie jest dla osób:

  • indywidulanych,
  • nieinteresujących się bezpieczeństwem,
  • nielubiących zabezpieczać swoich sieci :)Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminu wydarzeń oraz agendy spotkań bez informowania o przyczynie.