Dotacje UE

Dotacje z UE

DOTACJE NA INNOWACJE

VOL sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt pn. „Rozszerzenie systemu B2B prowadzącego do automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy VOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa a jego partnerami” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Firma VOL Sp. z o.o. Sp. K. to jeden z wiodących polskich dostawców sprzętu komputerowego. Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy wnioskodawcą, a podmiotami współpracującymi – dostawcami, bankiem oraz partnerami logistycznymi. System B2B opierać się będzie na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu: proces analizowania danych, wymiany informacji handlowej realizowany w czasie rzeczywistym, zarządzania kanałami sprzedaży, zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi, wymiany informacji bankowej, zarządzania logistyką i dystrybucją towarów z partnerami spedycyjnymi i obiegu dokumentów. Projekt zrealizowany jest w okresie 01.10.2013 – 31.01.2015.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Radosława Jachimiaka radoslaw.jachimiak@vol.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacje z UE

DOTACJE NA INNOWACJE

VOL sp. z o.o. sp.k. zrealizował projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie Vector On-Line Sp. z o.o. w celu automatyzacji współpracy z partnerami” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Firma VOL Sp. z o.o. Sp. K. to jeden z wiodących polskich dostawców sprzętu komputerowego. Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy wnioskodawcą a podmiotami współpracującymi – dostawcami i odbiorcą. Dzięki nowemu systemowi B2B procesy zachodzące między firmami będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. System B2B opierać się będzie na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu: proces sprzedaży, proces ofertowania, proces realizacji zamówienia, proces logistyki, proces monitorowania stanu należności/rozliczeń, proces obsługi serwisowej. Projekt zrealizowany był w okresie 01.01.2012 – 30.06.2013.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Radosława Jachimiaka radoslaw.jachimiak@vol.com.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO