Bezpieczna korespondencja możliwa w każdej firmie

März 8, 2022, 10:12

Od dobrych kilkunastu lat obserwujemy ciągły zanik korespondencji papierowej w firmach, nawet umowy są często podpisywane w formie elektronicznej. Powodów takiego zjawiska możemy szukać zarówno w ekologii, kwestii finansowej, a także w wygodzie i oszczędności czasu. Czyż nie lepiej podpisać dokument elektronicznie i wysłać bezpośrednio do odbiorcy? W ten sposób dokument w ciągu kilku minut znajduje się w skrzynce e-mail odbiorcy, a nie po 2-3 dni wysyłką pocztą lub kurierem.

Poczta elektroniczna stała się w ten sposób podstawowym narzędziem pracy w każdej firmie, a co za tym idzie jest najpopularniejszym celem hakerów, dlatego istotne jest jej zabezpieczenie, o czym pisaliśmy już: Kompleksowa ochrona poczty e-mail z rozwiązaniem Proofpoint. 

Dzisiejszy artykuł również zostanie poświęcony rozwiązaniu Proofpoint, a konkretniej Proofpoint Essentials – Security Awareness. Rozwiązanie to wspiera małe i średnie firmy w przeprowadzaniu szkoleń pracowników, które po pewnym czasie stają się linią obrony przed atakami cyberprzestępców.

Jak praktyka dowodzi, żadne rozwiązanie techniczne nie jest w 100% skuteczne, jeśli korzysta z niego nieświadomy pracownik. Obecnie ponad 90% ataków jest kierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego pracownik powinien rozpoznawać próby ataku. Dlatego polecamy rozwiązanie Proofpoint. Znajdują się tam interaktywne moduły szkoleniowe, które są na bieżąco aktualizowane i obejmują szeroki zakres zagadnień.

Poniżej krótki opis szkoleń, które wchodzą w skład rozwiązania Proofpoint Essentials – Security Awareness Training:

– Wprowadzenie do phishingu – użytkownik uczy się rozpoznawania pułapek w wiadomościach, a dzięki temu uniknie w przyszłości oszustw związanych z wyłudzeniem informacji

– Unikanie niebezpiecznych załączników – szkolenie skupia się na sposobach identyfikowania i unikania niebezpiecznych załączników dołączonych do wiadomości

– Unikanie niebezpiecznych linków – przedstawienie w jaki sposób uniknąć popularnych pułapek związanych z linkami załączonymi do wiadomości, użytkownik po szkoleniu będzie wiedział w jaki sposób rozpoznać podejrzany link

– Wyłudzanie informacji przy wprowadzaniu danych – po tym kursie pracownik nie przekaże poufnych danych firmy lub danych osobowych osobie nieupoważnionej, nauczy się rozpoznawać i unikać takich oszustw

 Zasady tworzenia haseł – pracownik nauczy się w jaki sposób należy tworzyć „bezpieczne” hasła, zgodnie z zasadami wprowadzonymi w firmie

To tylko nieliczne przykłady korzyści jakie niesie ze sobą rozwiązanie Proofpoint. Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium poświęconym ochronie poczty.

Webinar: 24.03, godzina 10:00

Link do rejestracji: Proofpoint Essentials - pierwsza linia obrony przed atakami cybernetycznymi