Monitorowanie infrastruktury za pomocą systemu Zabbix

Juni 29, 2021, 09:44

Wszyscy znamy doskonale powiedzenie „kontrola najwyższą formą zaufania”. Spójrzmy na nie dziś w kontekście infrastruktury IT.  Musimy kontrolować i monitorować wszystkie elementy informatyczne firmy, dzięki którym możemy wydajnie pracować. Dodatkowo wiemy doskonale, że wraz z czasem i rozwojem firmy rozrasta się infrastruktura IT. Mamy serwery, firewalle, przełączniki, zasilacze UPS, klimatyzację, czujniki środowiskowe, systemy PPOŻ, alarmowe…

Każdy z tych elementów może w niespodziewanym momencie zawieść, np.:

 • brak miejsca na dyskach macierzy może spowodować, że księgowość nie będzie mogła generować faktur,

 • zbyt wysoka temperatura w serwerowni może spowodować wyłącznie serwerów - co może skutkować zatrzymaniem produkcji,

 • uszkodzone baterie w zasilaczu UPS mogą spowodować, że czas podtrzymania w czasie awarii zasilania będzie krótszy niż oczekiwaliśmy – i tu znów pojawia się ryzyko utraty danych lub utraty ciągłości produkcji.

Zatem warto wiedzieć co się dzieje w każdym z elementów infrastruktury IT, aby przewidzieć powyższe sytuacje, zanim się wydarzą. Z reguły jednak wszystkie klocki, z których składamy naszą infrastrukturę pochodzą od różnych producentów, a każde z nich jest monitorowane za pomocą innych aplikacji producenckich. Biorąc pod uwagę ich ilość, jakiekolwiek próby ręcznego monitoringu są skazane na niepowodzenie. A przecież wszyscy szukamy automatyzacji prostych czynności, aby zająć się czymś bardziej kreatywnym lub po prostu zrobić wszystko, co do nas należy w skończonym okresie czasu.

Zatem pojawia się plan – zebrać wszystkie elementy w jedną całość i monitorować zbiorczo. Docelowo może się to udać, ale może się okazać, że będziemy mieli kilka różnych systemów monitorowania obejmujących całość infrastruktury (lub chociaż jej większość). 

Możemy też zwrócić się w kierunku rozwiązań firm zewnętrznych. Jest na rynku kilka ciekawych alternatyw i jedną z nich jest Zabbix – darmowy system monitoringu klasy enterprise. Sami bardzo dobrze znamy i wykorzystujemy ten system w codziennej pracy. Widzimy plusy jego posiadania i dlatego też postanowiliśmy się podzielić naszymi przemyśleniami dotyczącymi tego systemu. 

Rozwijając pytanie – dlaczego akurat Zabbix:

 • Zabbix jest darmowy – rozpowszechnianie Zabbixa odbywa się na zasadach licencji GPLv2 i dzięki temu kod oprogramowania jest ogólnodostępny oraz może być wykorzystywany w dowolnych, nawet komercyjnych projektach,
 • posiada prawie nieograniczony wybór metod monitorowania – hosty można monitorować za pomocą natywnych agentów oraz dodatkowych protokołów np. SNMP, TELNET, SSH, IPMI, HTTP/HTTPS – a dodając do tego możliwość uruchamiania skryptów, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia,
 • jest stabilny - oprogramowanie na dziś jest już w wersji 5, jako zarys aplikacji powstało w 1998 roku, w 2001 roku zostało udostępnione na licencji GPL a wersja 1.0 pojawiła się w 2004 roku, dodatkowo występuje w wersji LTS (Long Term Support) nadającej się idealnie do środowisk produkcyjnych,
 • społeczność – wokół Zabbixa wytworzyła się potężna społeczność dzieląca się wiedzą, skryptami, szablonami; ponadto twórcy oprogramowania udostępniają bardzo szczegółową dokumentację produktu w wielu językach (również polskim),
 • wizualizacja i agregacja danych – Zabbix doskonale sprawdza się jako agregator danych o naszym środowisku, potrafi te dane również przedstawić w sposób graficzny za pomocą wykresów oraz map.

Co oferuje nam Zabbix:

 • potrafi zbierać dane, analizować je oraz wizualizować,
 • daje nam wgląd w bieżący stan infrastruktury IT – potrafi zobrazować jej stan w prostych schematach, wykresach, mapach,
 • potrafi wykryć anomalie w naszej infrastrukturze oraz nas o tym powiadomić,
 • możemy wybrać dowolne parametry wybranych urządzeń (serwery, przełączniki, czujniki środowiskowe) oraz ustawić graniczne parametry, o których przekroczeniu należy nas poinformować – na przykład wielkość wolnego miejsca na dyskach, obciążenie krytycznych serwerów, temperatura lub wilgotność w serwerowni,

 • powyższe alerty mogą być wysyłane za pomocą email lub SMS,
 • możemy je też odpowiednio „stopniować” i wybierać odpowiednie drogi powiadamiania w zależności od wagi problemu,
 • możemy monitorować dostępność usług takich jak DNS, AD lub serwisy webowe,
 • możemy wiedzieć które urządzenia w sieci generują największy ruch, w jakich godzinach to się dzieje,
 • możemy też przeglądać historyczne dane dotyczące monitorowanych elementów, co znacząco ułatwia nam wyszukiwanie ewentualnych problemów w działaniu infrastruktury.

Zabbix to profesjonalne, skuteczne i stabilne narzędzie, dające wgląd w stan infrastruktury IT. Dzięki pozyskanej w ten sposób wiedzy mamy możliwość zapewnienia bezpieczeństwa systemom, którymi się opiekujemy. A to właśnie chcielibyśmy osiągnąć wykonując nasze zawodowe obowiązki.

Zachęcamy też do wzięcia udziału w webinarium, które odbędzie się 1.07.2021r. Na spotkaniu online opowiemy więcej rozwiązaniu oraz pokażemy jego możliwości podczas prezentacji live demo. Link do rejestracji: https://cybervol.clickmeeting.com/zabbix/register.

MB