Monitoring parametrów środowiska informatycznego w serwerowni

Dezember 2, 2021, 12:51

Monitorowanie parametrów środowiska w serwerowni jest bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa bezpośrednio na żywotność oraz koszt utrzymania infrastruktury IT. Czujniki środowiskowe mogą wykryć oraz (w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem) ostrzec nas o zagrożeniach takich jak zmiana temperatury, ciśnienie, przekroczenie wilgotności lub zalanie. Analiza dwóch pierwszych parametrów umożliwia też efektywne sterowanie systemem chłodzenia w czasie rzeczywistym, aby precyzyjnie dostosować temperaturę do pożądanych wartości. Dzięki temu unikamy przegrzania, skutkującego mniej wydajną pracą urządzeń oraz zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii. Ponadto monitorując temperaturę nie doprowadzimy do przechłodzenia pomieszczenia serwerowni, powodującego zwiększoną eksploatację urządzeń chłodniczych oraz zwiększone zużycie energii koniecznej do ich zasilenia.

Pojawia się pytanie – jakie są optymalne wartości temperatury oraz wilgotności dla pomieszczenia, w którym pracuje infrastruktura serwerowa. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) wyznacza standardy dopuszczalnych zakresów temperatury powietrza i wilgotności w środowiskach centrum danych. Zgodnie z jego wytycznymi należy utrzymywać temperaturę w zakresie od 15 do 32 stopni Celsjusza, a wilgotność względną na poziomie od 20 do 80%. 

Oczywiście, tak jak już wcześniej wspomniałem, obniżenie temperatury do minimalnych wartości zalecanych przez ASHRAE może być ekonomicznie nieuzasadnione - zwłaszcza jeśli nie możemy korzystać z arktycznego klimatu, jak na przykład w data center w Lulei w Szwecji. Zatem, aby zaoszczędzić wymierne kwoty na chłodzeniu, warto przemyśleć zastosowanie serwerów, które zaprojektowano do pracy w temperaturach nawet do 40 stopni Celsjusza. Bazując na analizach, wykonanych przez specjalistów, można stwierdzić że podniesienie temperatury w serwerowni o 5 stopni Celsjusza może wygenerować oszczędność na kosztach klimatyzacji na poziomie 27%. Są to wartości obok których nie przejdzie obojętnie żaden manager IT.

Wracając jednak do kwestii podstawowej – czyli samego monitoringu – realizuje się go na kilka sposobów. Możemy bazować na czujnikach podłączanych do zasilaczy UPS - np. poprzez dedykowane złącze realizujące również komunikację po SNMP z oprogramowaniem. Możemy też znaleźć dedykowane urządzenia wielkości 1U ze złączami do instalacji całego zestawu:

·         czujników do mierzenia temperatury zgodnie z zaleceniami ASHRAE (dolna część szafy, środek, górna część szafy),

·         czujnikami do mierzenia ciśnienia (do precyzyjnego sterowania klimatyzacją),

·         czujnikami wilgotności oraz zalania.

Systemy te można również rozszerzyć o monitorowanie otwarcia drzwi do serwerowni i oraz drzwi poszczególnych szaf serwerowych.

Kropką nad i każdego takiego systemu jest oczywiście oprogramowanie. Mamy tutaj do wyboru oprogramowanie producentów systemów monitoringu, zasilaczy awaryjnych, szaf serwerowych lub oprogramowanie firm zewnętrznych. Z naszego doświadczenia szczególnie polecamy oprogramowanie Zabbix i korzystając z okazji odsyłam do artykułu oraz webinaru.

 

 

                MB