Hasło dostępowe - ile razy można je powtórzyć?

January 19, 2021, 08:34

Logowanie do banku, do systemu w pracy, do poczty, do LI, do FB… 

Wpisuję hasło: Data urodzenia? Imię i nazwisko? 123qweasd? 1111? A może jedno i to samo hasło do wielu aplikacji?

Niestety większość z nas ma tendencję do tworzenia haseł, które są zdecydowanie za słabe. 
Dlaczego tak robimy? Najprostsza odpowiedź to „żeby łatwiej je zapamiętać”. 

Bardzo często korzystamy z pełnych polskich słów, co najwyżej połączonych z cyfrą. Podstawowy ciąg znaków, który bezpośrednio związany jest z informacjami o właścicielu konta z danymi takimi jak np. daty urodzenia, numery pesel, imiona dzieci, psów czy popularne kombinacje kolejnych klawiszy z klawiatury. Hasła proste do zapamiętania, ale także proste do złamania.

Takie działanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla nas samych, jak i firmy czy instytucji dla której pracujemy. Bezpiecznie jest tylko wtedy, kiedy używasz „silnych” haseł. Im hasło jest bardziej skomplikowane, tym jego odszyfrowanie przez osobę trzecią lub maszynę, będzie bardziej pracochłonne. Nigdy nie zakładaj, że ustalone raz hasło będzie nie do złamania.

Podobnie dzieje się w wielu firmach oraz  instytucjach – hasło do wifi. 
Często obserwujemy, że jest ono niezmienne przez bardzo długi czas oraz bywa tym samym dla wszystkich pracowników jak i gości.

O czym powinniśmy pamiętać (my użytkownicy):

  1. NIE podawaj swojego hasła nikomu
  2. NIE zapisuj hasła na karteczce, którą przyklejasz na monitorze
  3. NIE używaj imion / nazwisk
  4. NIE używaj haseł składających się tylko z liter lub tylko z cyfr
  5. NIE używaj haseł krótszych niż 6 znaków.
  6. NIE używaj 1 hasła we wszystkich aplikacjach ani stronach z logowaniem

  7. TAK, regularnie zmieniaj hasła
  8. TAK, hasła co najmniej 8 znaków
  9. TAK, hasło bez polskich znaków
10. TAK, hasło z kombinacją liter (Aa) i cyfr oraz znaków specjalnych
11. TAK, hasło składające się z kilku słów oddzielonych znakami specjalnymi
12. TAK, zastępowanie popularnych liter znakami specjalnymi np.: a=@, s=&, p=%, i = 1 itp.
13. TAK, słowa celowo pisane z błędem.

A czy Ty zmieniłeś już swoje hasło z 2020 na 2021? 

PJ