Ochrona urządzeń mobilnych

Ochrona urządzeń mobilnych

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

Systemy MDM przeznaczone są przede wszystkim do zarządzania urządzeniami przenośnymi oraz ich zabezpieczania. Obsługiwane są różne systemy operacyjne i różni operatorzy oraz producenci. Ważną cechą rozwiązań MDM jest także możliwość integrowania urządzeń mobilnych z infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa oraz zdalna konfiguracja urządzeń.

Obecnie trend BYOD jest bardzo popularny.

Rozwój funkcji związanych z zarządzaniem aplikacjami i integracją z systemami korporacyjnymi coraz częściej powoduje konieczność zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem z tym związanym.

Przykładem takich możliwości jest wymuszanie haseł i tworzenia polityk dla grup urządzeń, lokalizowanie i możliwość blokowania lub czyszczenia pamięci urządzenia w przypadku jego utraty, a także zdalna dystrybucja aplikacji. Zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa w rozwiązaniach MDM możliwe jest między innymi dzięki funkcjom szyfrowania urządzenia i danych, konteneryzacji oraz wykrywania szkodliwego oprogramowania.

Współpracujemy z najlepszymi producentami rozwiązań klasy MDM, między innymi z Famoc, VMware AirWatch.