Ochrona urządzeń mobilnych

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi Systemy MDM przeznaczone są przede wszystkim do zarządzania urządzeniami przenośnymi oraz zabezpieczania tych urządzeń. Obsługiwane są różne systemy operacyjne, operatorzy i producenci. Ważną cechą rozwiązań MDM jest również możliwość integrowania urządzeń mobilnych z infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa oraz zdalna konfiguracja urządzeń.

Analiza infrastruktury sieciowej

Obecnie trend BYOD jest bardzo popularny, rozwój funkcji związanych z zarządzaniem aplikacjami i integracją z systemami korporacyjnymi coraz częściej powodują konieczność zarządzania bezpieczeństwem i ryzykami z tym związanymi.

Przykładem takich możliwości jest wymuszanie haseł i tworzenia polityk dla grup urządzeń, lokalizowanie i możliwość blokowania lub czyszczenia pamięci urządzenia w przypadku jego utraty, a także zdalna dystrybucja aplikacji. Zachowanie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa w rozwiązaniach MDM możliwe jest m.in. dzięki funkcjom szyfrowania urządzenia i danych, konteneryzacji oraz wykrywania szkodliwego oprogramowania.

Współpracujemy z najlepszymi producentami rozwiązań klasy MDM między innymi z Famoc, VMware Airwatch

Projekt