Profesjonalne usługi w zakresie IT | Zarządzanie projektami IT

Usługi dostarczamy klientom na czas. Zawsze. Świadczą o tym opinie klientów, nie nasze obietnice. Nasze usługi skierowane są zarówno do organizacji, które nie dysponują własnymi zasobami o odpowiednich kompetencjach, ale także do tych, które oczekują wsparcia własnych zespołów w procesach związanych z informatyką. Zespół ekspertów z bogatym, wieloletnim doświadczeniem jest do Twojej dyspozycji. Nasza oferta obejmuje:

Audyt czyli wszystko w IT pod kontrolą.

Tylko mając rzetelną wiedzę możesz podejmować właściwe decyzje. Wyposażony w tę wiedzę będziesz mógł bardziej efektywnie zarządzać swoją infrastrukturą.

Audyt oprogramowania

dostarczy informacji o aktualnie zainstalowanym oprogramowaniu i jego zgodności z posiadanymi licencjami, nieużywanym oprogramowaniu, a także plikach muzycznych, zdjęciach oraz filmach przechowywanych na firmowych komputerach. Dzięki temu zredukujesz wydatki na zakup niepotrzebnych licencji oraz zminimalizujesz ryzyko odpowiedzialności prawnej za łamanie praw autorskich. Eksperci VOL pomogą także wprowadzić politykę zarządzania oprogramowaniem oraz uregulować odpowiedzialność za jej nieprzestrzeganie.

Audyt sprzętu

to usługa, podczas której zbieramy informacje na temat ilości komputerów oraz urządzeń peryferyjnych, ich konfiguracji, użytkownikach, gwarancji i dostawcach. Dzięki temu z łatwością zaplanujesz optymalną modernizację, zminimalizujesz ryzyko awarii i racjonalnie zaplanujesz wydatki tylko na to, czego naprawdę potrzebuje Twoja organizacja.

Audyty zawsze kończymy raportem zawierającym propozycję dopasowanego programu naprawczego. Jeżeli sobie tego życzysz, zajmiemy się także realizacją rekomendowanych działań naprawczych, wdrożeniem odpowiednich polityk zarządzania licencjami, szkoleniem oraz certyfikacją.

Audyt sprzętu i oprogramowania IT – korzyści dla Twojej firmy:

 • zwiększysz efektywność wykorzystania posiadanej infrastruktury IT
 • zminimalizujesz ryzyko awarii sprzętu i podniesiesz bezpieczeństwo infrastruktury
 • zracjonalizujesz wydatki na sprzęt i oprogramowanie, zwiększając zwrot z inwestycji w IT
 • zredukujesz ryzyko odpowiedzialności karnej związanej z używaniem nielegalnego oprogramowania,

Audyt sieci

Dostarczy aktualnych informacji o infrastrukturze sieciowej. Raport audytu zawierał będzie informacje zarówno o infrastrukturze kablowej jak i urządzeniach sieciowych. Dodatkowo klient otrzyma także spis wszystkich urządzeń podłączonych do sieci oraz analizę obciążenia infrastruktury. Dogłębna analiza konfiguracji urządzeń pozwoli na wykrycie słabych punków sieci oraz miejsc w których mogą wystąpić nieplanowane, ale niebezpieczne dla działania infrastruktury, awarie. Całość zakończona będzie obszernymi wnioskami oraz zaleceniami dotyczącymi potrzebnych modyfikacji bądź rozbudowy infrastruktury.

Audyt bezpieczeństwa

Wiedza na temat tego co krąży po sieci jest jedną z najcenniejszy informacji jaki powinien posiadać administrator. Nasze rozwiązania dostarczą pełnej wiedzy na temat sieci i jej bezpieczeństwa administratorom jak i kadrze managerskiej, pozwolą ocenić ryzyka oraz oszacować potrzebne wydatki i kierunki rozwoju infrastruktury. Nasza firma sprawdzi wszystkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa, od dostępu od sieci wewnętrznej, przez dostęp do usług a kończąc na kontroli dostępu do pomieszczeń. Analizę zostaną poddane konfiguracje Firewalli, przełączników i innych urządzeń i usług (takich jak AD). Ponadto określimy punkty fizycznego dostępu do sieci i pomieszczeń zawierających istotne dla funkcjonowania firmy urządzenia, które mogą być przyczyną nieautoryzowanego dostępu do informacji.

Audyt
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo - skuteczna ochrona systemów i danych.

Przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że ich dane są maksymalnie zabezpieczone.

Jednak, nie ma jednego rozwiązania dobrego dla każdej firmy. Nasi eksperci, wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, potrafią zaproponować optymalne rozwiązanie, dopasowane do specyfiki działalności firmy. Odpowiednia dokumentacja i polityka bezpieczeństwa, jakie opracujemy i wdrożymy w firmie, będzie skutecznie chronić systemy informatyczne – zarówno przed zewnętrznymi zagrożeniami, jak i utratą zasobów firmowych, poprzez  ich niekontrolowane wypłynięcie z firmy. 

Wdrażając politykę bezpieczeństwa w organizacji klienta proponujemy:

 • Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie korzystania z komputerów i zasobów firmowych oraz ochrony danych firmowych.
 • Doradztwo przy wyborze i zainstalowaniu rozwiązania typu DLP (data leak prevention), które zapobiegnie wypłynięciu informacji poufnych poza przedsiębiorstwo.
 • Konfigurację urządzenia typu firewall, rekomendując optymalne rozwiązania zapewniające kompleksową ochronę przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.

Nasi inżynierowie analizując potrzeby firmy, rodzaj przechowywanych danych oraz przewidywany ruchu w sieci, dobiorą odpowiednie urządzenie oraz  je skonfigurują. Użytkownicy uzyskają bezpieczny dostęp VPN do zasobów sieciowych i wewnętrznej infrastruktury firmy, a usługi świadczone przez serwery Klienta zostaną odpowiednio zabezpieczone zarówno przed niepowołanym dostępem, jak i innymi atakami, np. DoS/DDoS.

Outsourcing IT

Usługi outsourcingu IT umożliwiają naszym Klientom zachowanie ciągłości działania i zapewnienie bezpieczeństwa systemu IT, przy jednoczesnej redukcji związanych  z tym kosztów

 • Usługa outsourcingu IT  jest tańsza niż budowanie zaplecza informatycznego wewnątrz firmy i utrzymywanie stanowisk kilku informatyków. Dlatego daje realne oszczędności. Jednocześnie, duże doświadczenie i wysokie kompetencje zespołu VOL, który regularnie uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, gwarantuje bardzo wysoki poziom świadczonych usług IT.
 • W ramach outsourcingu IT  nasz zespół sprawuje stałą kontrolę nad siecią, w tym elementami aktywnymi i pasywnymi oraz zajmuje się rozbudową sieci.
Co może obejmować usługa outsourcingu IT w VOL?
 • stałą kontrolę nad siecią, w tym elementami aktywnymi i pasywnymi,
 • rozbudowę sieci,
 • administrację i serwis serwerów oraz stanowisk roboczych (w tym komputerów typu desktop, laptop oraz wszelkiego rodzaju drukarek),
 • naprawy serwisowe w siedzibie Klienta, zdalna pomoc i telefoniczny helpdesk,
 • szkolenia dla pracowników.
Usługa outsourcingu IT
Specjalistyczne systemy na zamówienie Klienta

Specjalistyczne systemy na zamówienie Klienta

Oprogramowanie "szyte na miarę", zawsze tworzone przez inżynierów z wieloletnim doświadczeniem.

VOL stworzył i z sukcesem wdrożył dziesiątki systemów dla dużych firm, napisanych specjalnie pod ich potrzeby. Dzięki temu jesteśmy niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie i jedną z najbardziej doświadczonych firm w Polsce. Zespół VOL to inżynierowie – absolwenci renomowanych uczelni - którzy brali udział w różnorodnych projektach i mają na koncie  wiele innowacyjnych, autorskich rozwiązań.

Oferta VOL w zakresie tworzenia i wdrażania szytego na miarę oprogramowania.

 • NACVIEW - oprogramowanie typu NAC (Network Administration Center) służące do monitoringu i konfiguracji urządzeń sieciowych, kontroli dostępu użytkowników do sieci oraz zarządzania adresacją IP (Ipv4 i Ipv6)
 • Oprogramowanie serwerów pocztowych – zarówno open source (Zimbra) jak i komercyjnych (MS Exchange).
 • Prexout
 • innaviGO - system informacji i nawigacji wewnątrzbudynkowej.
 • Bitrix24 - intranet dla firm posiadający m.in. funkcję zarządzania obiegiem dokumentów oraz organizacji pracy

 W procesie wdrożenia integrujemy nowe oprogramowanie  z istniejącymi aplikacjami, a także szkolimy pracowników klienta - przyszłych użytkowników. Zakres integracji oraz szkoleń ustalamy podczas spotkań i konsultacji z klientem.

Zarządzanie projektami

Każdy projekt jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Wiemy, jak ważna jest skuteczna komunikacja i dbałość o najmniejszy szczegół. Dla nas Twój projekt jest najważniejszy. Zadbamy o to, aby  został zrealizowany perfekcyjnie. Możemy go poprowadzić całościowo – od początku do końca. Możemy również pomóc w sytuacji, gdy Twoje dotychczasowe projekty zostały zagrożone i wymagają natychmiastowej pomocy z zewnątrz. W każdej sytuacji możesz na nas liczyć.

Nasze mocne strony

 1. Wieloletnie doświadczenie
 2. Uczestnictwo w wielu projektach (także międzynarodowych) obejmujących szeroki zakres zagadnień w wielu dziedzinach / branżach – efekt szeroka i unikalna wiedza potwierdzona wieloletnim doświadczeniem
 3. Skuteczność w działaniu
 4. Zarządzanie projektami z zespołami międzynarodowymi - multikulturowość

 

Nasza oferta obejmuje:

 1. Doradztwo, udział w pracach przygotowawczych projektu
 2. Reprezentowanie, wsparcie w negocjacjach z Wykonawcami projektu (ustalenie warunków handlowych i warunków związanych z realizacją)
 3. Definiowanie celu i wymagań projektu
 4. Określenie potencjalnych zagrożeń i ryzyk projektu
 5. Opracowanie harmonogramu prac
  1. Podział projektu na etapy
  2. Określenie terminów wykonania poszczególnych etapów
  3. Zaplanowanie realizacji poszczególnych zadań
  4. Opracowanie budżetu projektu
  5. Zespół projektowy
   1. Organizacja zespołu projektowego w tym wsparcie w procesie rekrutacji
   2. Określenie ról
   3. Określenie matrycy odpowiedzialności
   4. Delegowanie i kontrola
  6. Opracowanie komunikacji w projekcie (wewnętrznej i zewnętrznej)
   1. Opracowanie planu komunikacji
   2. Propozycja wyboru oprogramowania wspierającego zarządzanie i monitorowanie projektem (wraz z obsługą i wsparciem)
   3. Opracowanie standardów obowiązujących w projekcie (np. dokumenty, raporty, terminy)
   4. Propozycje zastosowania i wdrożenia dobrych praktyk
  7. Zarządzanie i monitorowanie realizacji projektu
   1. Nadzór nad terminowością
   2. Kontrola prac – status projektu, raportowanie (kontrola czasu, kosztów – budżetu, zasobów, harmonogramu)
   3. Nadzór nad jakością wykonanych zadań
   4. Wykorzystanie budżetu
   5. Identyfikacja zagrożeń / ryzyk oraz wdrażanie działań zapobiegawczych
   6. Zarządzanie zmianą
   7. Zapewnienie sprawnej komunikacji
   8. Egzekwowanie warunków zawartych w umowach
   9. Koordynacja zespołu / zespołów projektowych
  8. Rozliczanie projektu
   1. Dokumentacja projektu
   2. Raport z projektu - podsumowanie projektu
  9. Wsparcie po zakończeniu projektu

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami

Zarządzanie projektami
Szkolenia

Szkolenia

Różnorodna tematyka. Niezmiennie wysoka skuteczność.  Zawsze wysokie oceny uczestników.

Podnieś umiejętności zespołu w zakresie IT, szczególnie jeżeli w firmie właśnie wdrożono nowe rozwiązania. Daj zespołowi wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnego wykorzystania potencjału posiadanej infrastruktury teleinformatycznej i podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Zależnie od potrzeb danej firmy szkolenia mogą uwzględniać różne aspekty związane z posiadanymi systemami, infrastrukturą informatyczną lub technologią i rozwiązaniami, które są dla zespołu przydatne lub interesujące.

Bez względu na to, który rodzaj szkolenia wybierzesz, będzie prowadzone ciekawie, praktycznie i w taki sposób, by zrealizować zakładane cele. W VOL szkolenia prowadzą specjaliści w swoich dziedzinach, dzięki czemu każdy uczestnik znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Tematyka szkoleń organizowanych przez VOL to m.in.:

 • Podstawy sieci komputerowych
 • Protokoły i usługi sieciowe
 • Administracja urządzeniami aktywnymi sieciowymi - poziom podstawowy i zaawansowany

Szkolenia specjalistyczne

 • Extreme Networks, HP ProCurve, Cisco, Fortinet
 • Systemy komputerowe: Linux/UNIX, Windows Server
 • Wirtualizacja VMware i Hyper-V
 • Systemy przechowywania i backupowania danych