Usługi IT dla Administracji | Rozwiązania informatyczne, wdrożenia dla Administracji

Administracja publiczna to obszar szczególnie nam bliski. VOL posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych. Nad analizą specyfikacji technicznych spędziliśmy tysiące godzin. Wszystko po to, aby Klient otrzymał rozwiązania najwyższej jakości, jak najbardziej efektywne, i w jak najlepszej cenie.

Wielkopolskie eZdrowie: bezpieczna transmisja danych dla 23 placówek medycznych

Administracja

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na początku roku 2015 podjął decyzję o rozpoczęciu przetargu publicznego na realizację projektu dostawy i instalacji korporacyjnej infrastruktury transmisji danych dla 23 jednostek leczniczych w Wielkopolsce. Do realizacji projektu wybrano ofertę konsorcjum firm VOL Sp. z o.o. sp. k. oraz INEA S.A. Zaproponowano rozwiązania wykorzystujące produkty Extreme Networks i Fortinet.

Przetarg rozpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dla projektu „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” obejmował dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych. Dodatkowym jego elementem były usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną w ramach projektu.

Wysokie wymagania dotyczące przepustowości sieci

Projekt opracował i przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyjmując założenie kierunkowe budowy korporacyjnej infrastruktury transmisji danych zapewniającej wydajną i bezpieczną wymianę danych między podległymi podmiotami leczniczymi i Urzędem oraz wydajną łączność zewnętrzną (Internet). Wydajność wymiany danych zapewnia każdemu podmiotowi - objętemu zakresem projektu - symetryczne kanały transmisji o przepustowości 100 Mb/s skalowalnej do 1 Gb/s oraz łączność zewnętrzną (Internet) dwoma jednoczesnymi kanałami o przepustowości 100 Mb/s. Łącza wewnętrzne obsługują inżynierię ruchu korporacyjnego.

W koncepcji projektu przyjęto również, że zbudowana infrastruktura musi posiadać mechanizm zapewniający jej wysoką dostępność, co realizuje dodatkowe wydzielone łącze dwukierunkowe (dupleks) o przepustowości min. 10 Gb/s w każdym kierunku transmisji między wytypowanymi podmiotami objętymi zakresem projektu - tzw. podmiotami wiodącymi - pełniącymi rolę liderów technicznych projektu. Łącze wysokiej dostępności obsługuje również inżynierię ruchu sieciowego w relacjach zewnętrznych oraz współpracuje w tym zakresie z inżynierią ruchu korporacyjnego.

Bezpieczeństwo łączności korporacyjnej zabezpiecza wewnętrzne profilowanie oraz ochrona ruchu sieciowego w kanałach wymiany wewnętrznej (korporacyjnej) i zewnętrznej (Internet) oraz zarządzanie dostępem do zasobów infrastruktury. Ważnym elementem koncepcji projektu jest przy tym zachowanie autonomii lokalnych środowisk IT podmiotów objętych projektem, korzystających z sieci korporacyjnej oraz - za jej pośrednictwem - z dostępu do Internetu.

Ważnym założeniem projektu było rozwiązanie umożliwiające ucyfrowienie i zautomatyzowanie wymiany danych między Zespołami Ratownictwa Medycznego a podmiotami leczniczymi prowadzącymi Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Takim rozwiązaniem są mobilne węzły transmisji danych w pojazdach ratownictwa medycznego obsługujące dynamicznie zestawiane kanały wirtualnej sieci prywatnej (dVPN) z ochroną ruchu sieciowego w tych kanałach.

Rozwiązania Extreme Networks i Fortinet w sieci ratownictwa medycznego

W ramach przygotowań do przetargu rozważano instalację rozwiązań kilku wiodących producentów. Projekt ostatecznie zrealizowano przy wykorzystaniu rozwiązań Extreme Networks w zakresie transmisji danych (przełączniki, kontrolery, punkty dostępowe łączności bezprzewodowej) i Fortinet w zakresie profilowania i ochrony ruchu sieciowego (zapory ogniowe). Zaproponowano je w ofercie, która pokonała konkurencję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Obie firmy to liderzy branży rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa.

Rozwiązania tych producentów najpełniej spełniły wymagania interoperacyjności określone w specyfikacji, gwarantując stabilną i nieprzerwaną codzienną pracę. Przy wyborze urządzeń dla infrastruktury doceniono ich wysoką jakość i funkcjonalność. Trzeba jednocześnie podkreślić, że znaczącym argumentem przemawiającym za wyborem jest obsługa wirtualizacji zasobów zapór ogniowych, a dzięki temu możliwość zwirtualizowania części realizowanych zadań w zakresie bezpieczeństwa oraz zapewnienia oczekiwanej autonomii lokalnych środowisk informatycznych podmiotów objętych projektem.

Rozwiązanie do wykorzystania przez długie lata

Nie da się przecenić efektywności i skalowalność parametrów urządzeń Extreme Networks Summit i Fortinet FortiGate, które umożliwiły optymalne dopasowanie rozwiązania do naszych potrzeb. Mowa tutaj o poziomach łączności lokalnego środowiska IT z siecią korporacyjną, łączności wysokiej dostępności środowiska regionalnego/korporacyjnego, a także łączności mobilnej” – mówi Tomasz Kokowski, Inżynier Kontraktu reprezentujący w Projekcie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Dynamicznie zestawiane kanały łączności dla Zespołów Ratownictwa Medycznego to innowacja umożliwiająca pokonanie bariery Ratownictwo-SOR, która do dziś wydawała się być nie do pokonania. Dane z karetek trafiały do SOR na papierze. Nasz pomysł wykorzystał istniejące na rynku składniki pokazując, że nie potrzeba tu wcale specjalizowanych rozwiązań. Trzeba tylko to ze sobą połączyć, a wystarczy do tego punkt dostępowy z zaporą ogniową zintegrowane tak, jak w zaproponowanym urządzeniu FortiGate 30D WiFi przez mobilną zaporę ogniową-punkt dostępowy” - dodaje.

Przy tak rozbudowanej infrastrukturze, budowanej w różnych konfiguracjach integracji z lokalnymi środowiskami teleinformatycznymi poszczególnych podmiotów objętych projektem, kluczowym czynnikiem było merytoryczne przygotowanie wykonawcy. Poznańska firma VOL stanęła na wysokości zadania zapewniając najwyższej klasy specjalistów, dzięki którym wdrożenie i rozruch technologiczny zostały przeprowadzone szybko i sprawnie.

Wdrożone rozwiązania Extreme Networks i Fortinet funkcjonują pewnie i sprawują się tak, jak tego oczekiwał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zbudowana infrastruktura realizuje założenia projektu i zaspokaja wszystkie obecne potrzeby w zakresie korporacyjnej transmisji danych między placówkami medycznymi objętymi jego zakresem, zachowując jednocześnie znaczny margines tolerancji dla skutecznego i szybkiego reagowania na zmiany. Nie ma wątpliwości, że te urządzenia i rozwiązania staną się częścią lokalnych infrastruktur transmisji danych tych podmiotów i będą wspierać ich działania przez okres przynajmniej 5 lat” – podkreśla Tomasz Kokowski.

Sprawne wdrożenie dzięki fachowemu wykonawcy

Projekt e-Zdrowie w Wielkopolsce był dla nas dużym wyzwaniem ze względu na czas realizacji oraz ilość podmiotów leczniczych, które należało połączyć usługą szerokopasmowej, bezpiecznej korporacyjnej transmisji danych. Kluczem do sukcesu w takich przypadkach jest przede wszystkim analiza przedwdrożeniowa, plan realizacji uwzględniający zidentyfikowane ryzyka w różnych obszarach oraz zarządzanie zmianą. Zadbaliśmy o odpowiednie przygotowanie analizy, dzięki której podczas realizacji projektu prace były wykonywane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem” – wspomina Rafał Gębala, Prezes Zarządu VOL.

W sytuacji bardzo napiętego harmonogramu realizacji - jak w przypadku tego właśnie projektu, gdzie na realizację mieliśmy zaledwie 6 miesięcy od maja do września 2015 r. -  ważne jest także odpowiednie zarządzanie i monitorowanie poszczególnych zadań przez kierownika projektu z odpowiednim doświadczeniem. Uważam to za podstawę sukcesu. Projekty realizowane przez VOL  zawsze zarządzane są przez kierownika z dużym doświadczeniem i kwalifikacjami. Takie podejście - oraz posiadanie w zespole takich osób – uważam za jedną z naszych cennych kompetencji i jeden z elementów przewagi konkurencyjnej na rynku. Poza tym oczywiście liczy się samo zaangażowanie oraz twórcze, konstruktywne podejście do realizacji, kompetencje całego zespołu odpowiedzialnego za końcowy sukces a także doświadczenie w realizacji tego typu projektów” – dodaje.

Zrealizowane wdrożenie to także świetny przykład, gdy wyspecjalizowany integrator potrafi wykorzystać potencjał drzemiący w technologii. „Rozwiązania Fortinet na dobre zadomowiły się już w bardzo wymagającym polskim sektorze medycznym. Niemniej to właśnie certyfikowani partnerzy sprawiają, że wychodzą one w projektach dużo dalej niż standardowa ochrona styku z internetem. Realizowane są z sukcesem projekty z zakresu dwuskładnikowego uwierzytelnienia, ochrony aplikacji internetowych czy też budowy i ochrony szyfrowanych systemów poczty elektronicznej” – komentuje Grzegorz Szałański, Product Manager Fortinet w Veracomp SA.

Bezpieczeństwo i monitoring przesyłanych danych

Rozwiązanie transmisji danych w sieci LAN od Extreme Networks dobrane przez integratora – firmę VOL - spełnia najwyższe standardy stawiane dzisiaj tego typu implementacjom. Poza oczywistym aspektem wydajności sieci przewodowej i bezprzewodowej, położony został nacisk na bezpieczeństwo i monitoring danych przesyłanych przez tą sieć. Sam projekt sieci opierał się na rdzeniu zbudowanym na bardzo wydajnych przełącznikach X670 klasy operatorskiej zlokalizowanych w każdej placówce i połączonych ze sobą oraz sieci dostępowej opartej o wydajne przełączniki dostępowe X440 różnego typu (światłowodowe, PoE) i bezprzewodowej sieci dostępowej zarządzanej przez wirtualne kontrolery.


Nie mniej ważnym elementem było bezpieczeństwo przesyłanych danych i monitoring ruchu z widocznością aż do warstwy aplikacji (ExtremeAnalytics). Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania klient ma możliwość wglądu, analizy i raportowania ruchu pod kątem konkretnej aplikacji wykorzystywanej przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do komunikacji z SOR. „Wszystkie rozwiązania są wysoce skalowalne i mogą być rozbudowywane w przyszłości w ramach pojawiających się potrzeb” – mówi Maciej Stawiarski, Product Manager Extreme Networks w Veracomp.

Wdrożenie było realizowane przez konsorcjum firm VOL Sp. z o.o. Sp. k. oraz INEA S.A.

VOL Sp. z o.o. Sp. k. to integrator z Poznania, działający na rynku IT od 18 lat, koncentrujący się na usługach związanych z transmisją danych oraz infrastrukturą data center. Inżynierowie VOL do każdego projektu podchodzą indywidualnie zapewniając kompleksową usługę w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Kompetencje specjalistów potwierdzone są licznymi autoryzacjami, w tym najwyższym statusem partnerskim Extreme Networks Platinum Partner oraz Gold Partner firmy Fortinet. VOL aktywnie działa w segmencie medycznym, realizując między innymi kompleksową informatyzacje szpitali oraz wprowadzając do systemów medycznych innowacyjne rozwiązania wzbogacając ich funkcjonalność.