Usługi IT dla branży medycznej | Wdrożenia IT dla medycyny

Doradzimy, jakie nowoczesne rozwiązania będą najlepsze dla branży usług medycznych. Sprawnie wdrożymy kompleksowe projekty i zadbamy o niezakłóconą pracę systemów. Nasi Eksperci zrealizowali kilkadziesiąt projektów, które usprawniły działanie szpitali i innych podmiotów w tym sektorze. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wdraża nowoczesne rozwiązania IT, które usprawniają codzienną pracę i wspomagają usługi dla pacjentów.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej to nowoczesny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu mający kontrakt z NFZ. Zakład posiada następujące oddziały:

  • Rehabilitacji Leczniczej,
  • Opiekuńczo-Leczniczy,
  • Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny,
  • Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny,
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Kiedy Zakład podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu w celu modernizacji infrastruktury IT, poprzeczka została postawiona bardzo wysoko. Do priorytetów należały niezawodność, wydajność oraz troska o dobro pacjentów.

Wysoka wydajność i niezawodność

W wyniku wdrożenia została dokonana gruntowna modernizacja infrastruktury IT w szpitalu. Uruchomiono serwerownie o wysokim standardzie, drukarki sieciowe, urządzenia sieciowe oraz bezprzewodowe. Rozpoczął pracę bardzo wydajny wewnętrzny serwer pocztowy, a także sieć WI-FI o najwyższym standardzie. Wszędzie jednostki zostały wyposażone w komputery, została też dokonana wymiana starszych komputerów na bardziej wydajne. Lekarze otrzymali tablety, aby mieć ciągły kontakt z kartą pacjentów na obchodach.

Udogodnienia dla pacjentów i zwiedzających

W wyniku wdrożenia na terenie szpitala pojawiły się bardzo użyteczne dla pacjentów i odwiedzających ich gości infokioski. Dzięki nim można na bieżąco zapoznawać się z ważnymi informacjami dotyczącymi szpitala, a także lokalizacji poszczególnych oddziałów.

Nowoczesna usługa teleopieki

Dzięki uruchomionej usłudze teleopieki możliwe będzie organizowanie telekonferencji lekarz-pacjent, co zwiększy skuteczność procesu leczenia, wygodę i bardziej racjonalne wykorzystanie czasu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
Szpital w Połczynie-Zdroju

Wdrożenie IT w szpitalu w Połczynie-Zdroju, które znacznie zwiększa bezpieczeństwo danych i skraca czas oczekiwania na dane medyczne.

Szpital Polski Połczyn-Zdrój udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki ambulatoryjnej, pomocy doraźnej oraz transportu sanitarnego.

Szpital otrzymał dotację z Unii Europejskiej w związku z uczestnictwem w projekcie „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania – Sieć Pomerania”. W momencie ogłoszenia przetargu istniała potrzeba stworzenia nowej, rozwiniętej technologicznie infrastruktury informatycznej. Miała ona usprawnić pracę personelu szpitala, a także poprawić jakość gromadzenia oraz dostępu do przechowywania danych.

Bezpieczeństwo i wydajność

W ramach wdrożenia została dokonana modernizacja infrastruktury IT w szpitalu. Dostarczono nowoczesny sprzęt w postaci serwerów, macierzy, komputerów oraz drukarek. Wdrożono urządzenia sieciowe wraz z oprogramowaniem zwiększającym bezpieczeństwo sieciowe. W efekcie powstała nowoczesna infrastruktura pozwalająca na skrócenie czasu oczekiwania na dane medyczne, takie jak zdjęcia RTG czy wyniki badań laboratoryjnych. Nastąpiła również minimalizacja objętości i maksymalizacja bezpieczeństwa przechowywania danych elektronicznych. Co niezwykle istotne, w rezultacie nastąpiło wyraźne zwiększenie bezpieczeństwa danych przesyłanych drogą elektroniczną. Wdrożenie zostało dokonane wraz z przedsiębiorstwem Alteris S.A. w maju i czerwcu 2012 r.

Sprawne wdrożenie

Wdrożenie nie wymagało zmiany trybu pracy personelu szpitala. Dostawca profesjonalnie dostosował się do wymagań klienta i nowa infrastruktura była włączana do istniejącego systemu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy.

Profesjonalne szkolenie

Po wdrożeniu istniała konieczność przeprowadzenia szkolenia z zakresu administracji i obsługi dostarczonego sprzętu oraz oprogramowania do wirtualizacji. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników firmy VOL w sposób profesjonalny i kompleksowy.

Budowa sieci komputerowej w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu.

Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu to placówka z misją, świadcząca usługi lecznicze w 11 oddziałach szpitalnych, specjalistyczne leczenie ambulatoryjne w 19 poradniach, usługi stomatologiczne, podstawową opiekę zdrowotną oraz usługi w zakresie hospitalizacji. 

Projekt, który został zrealizowany w ramach przetargu nieograniczonego, zakładał stworzenie nowej serwerowni wraz z dostawą sprzętu sieciowego.

Profesjonalne wdrożenie

W ramach prac przedwdrożeniowych wykonano drzwi antywłamaniowe z kontrolą dostępu, instalację klimatyzacji oraz kompleksowo przygotowano pomieszczenie do montażu szafy rack.

Prace budowlane prowadzone były równolegle z instalacją okablowania strukturalnego kategorii 5e oraz kabli światłowodowych. Nowe okablowanie posłużyło do podłączenia dostarczanych komputerów, drukarek oraz węzłów sieciowych rozmieszczonych w różnych częściach szpitala.

Po zakończeniu prac budowlanych zainstalowano szafy rack wraz ze szkieletowymi przełącznikami sieciowymi Extreme Networks oraz panelami krosowymi. Do urządzeń zostały podłączone serwery oraz, za pomocą kabli światłowodowych, inne węzły sieciowe szpitala. Dokonano również konfiguracji vlanów.

Do zarządzania całością infrastruktury sieciowej wdrożono aplikacje Extreme Networks Ridgeline (obecnie NetSight). Oprogramowanie to pozwala na monitoring całego środowiska, a także w razie potrzeby, na szybką rekonfigurację urządzeń.

Szpital w Wałczu